22 November 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดยในงาน ได้มีการจัดสัมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านขายยาต่างๆ รวมทั้ง มีการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชภัณฑ์ พร้อมปิดท้ายงานประชุมครั้งนี้ ด้วยการร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้ประกอบการร้านขายยา