Company Activities

02 March 2022

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว (Nutrition: Opportunities for Healthy Ageing and Longevity)”
More details

11 February 2022

Truslen คว้า 2 รางวัล “Superior Taste Awards 2022” เครื่องดื่มรสชาติยอดเยี่ยม จากเวทีการประกวดระดับโลก
More details

14 July 2021

เฟสต้า (Festa) ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด
More details

24 May 2021

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Vistra ร่วมสนับสนุน โครงการ Love Thailand, Protect Your Loved Ones กล่องน้ำใจคนไทย ต้านภัย Covid-19
More details

08 May 2021

กลุ่มบริษัท NBD ขอสนับสนุน SCG สร้างคุณค่าส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมบริจาคลังกระดาษเพื่อผลิตเตียงสนามกระดาษให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์
More details

22 March 2021

เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ เปิดตัว “Pharmica Plaster” แผ่นแปะบรรเทาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก พร้อมเปิดตัวคุณ ‘นีโน่-เมทนี’ พรีเซ็นเตอร์คนแรกในประเทศไทย
More details

19 December 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ร่วมสนับสนุนในงานคอนเสิร์ต “เซิ้ง สุดสวิงริงโก้ 4” การแสดงมหรสพไทยโมเดิร์น THAI DANCE MUSIC
More details

18 December 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ร่วมกับ “โครงการประกวดไวรัลคลิปโฆษณาระดับประเทศ (X Campus Advertising Idea Contest)"
More details

26 November 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุนงาน Thammasat Sustainability Festival & Open House 2020
More details

22 November 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี
More details

13 November 2020

วิสทร้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “DM Care” เพราะเบาหวานดูแลได้ รู้ทันโรคเบาหวาน กับร้านยาเพรียว
More details

06 November 2020

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุน “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด”
More details