13 November 2020

วิสทร้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “DM Care” เพราะเบาหวานดูแลได้ รู้ทันโรคเบาหวาน กับร้านยาเพรียว

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิสทร้า (VISTRA) ได้เข้าร่วมงาน “DM Care” เพราะเบาหวานดูแลได้ รู้ทันโรคเบาหวาน ที่ห้าง Big C สาขา สะพานควาย โดยในงานมีการเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของผู้มีภาวะเบาหวาน การวิเคราะห์ผลของน้ำตาลในเลือดเบื้องต้น เพื่อดูภาวะสุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวาน แนะนำการป้องกัน และการดูแลรักษา รวมไปถึง มีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทร้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญประจำบูธวิสทร้า คอยให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้าให้กับผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมในด้านต่างๆ อย่างตรงจุดอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าในงานนี้ด้วยเช่นกัน