31 สิงหาคม 2563

“เฟสต้า ฟรีซ ดราย คว้ารางวัล “รสชาติยอดเยี่ยม” จากเวทีการประกวดระดับโลก Superior Taste Awards 2020

กาแฟ เฟสต้า ฟรีซ ดราย คว้ารางวัล “รสชาติยอดเยี่ยม” จากเวทีการประกวดระดับโลก Superior Taste Awards 2020ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองรสชาติของผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มจากสมาคมที่มีชื่อเสียงในยุโรปจัดโดยสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ หรือ International Taste & Quality Institute (iTQi)