16 กรกฎาคม 2563

"เวลเดนท์ ร่วมส่งมอบกล่องปันน้ำใจ สู่ กองทัพไทย"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ยาสีฟันเวลเดนท์ (Veldent) ภายใต้การจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ได้ร่วมส่งมอบกล่องปันน้ำใจ ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โดยทาง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ “กล่องปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในการส่งมอบสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ