26 มิถุนายน 2563

Veldent ร่วมโครงการ "U Power : Digital Idea Challenge" เพื่อค้นหา "U Power The Winner Award"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ยาสีฟันเวลเดนท์ (Veldent) ได้เข้าร่วมโครงการ "U Power : Digital Idea Challenge" ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology

โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมประกวด ได้มีการทดลองปฏิบัติจริงตามแผนการตลาด จำนวน 8 โจทย์ จากบริษัทชั้นนำของประเทศ ซึ่งแต่ละทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย จะมีงบประมาณให้ทดลองทำการตลาดจริงๆ พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย เรียกได้ว่า งานนี้ คุณภาพจริงๆ และทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาด "U Power The Winner Award" ในโครงการนี้ ได้แก่ น้องๆ ทีม Unlimit จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้โจทย์จากยาสีฟัน แบรนด์เวลเดนท์ (Veldent) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ของเรานั่นเอง