04 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 4 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พ.ต.กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน จากคุณพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ ผู้บริหารบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด โดยมีคุณภิญญาพัชญ์ พงษ์หิรัญวริน Marketing Executive และ คุณศุภนันท์ สระทองโดย Marketing Officer บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้มอบเพื่อนำใส่ “ตู้ ตม. ปันสุข” เป็นการสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสามารถมาหยิบสิ่งของได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำสิ่งของต่าง ๆ มาวางในตู้เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ณ ตู้ ตม.ปันสุข บริเวณหน้าชานชาลา ผู้โดยสารขาออก ประตู 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม.

************************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง

ที่มา facebook:Don Mueang International Airport-DMK