05 กรกฎาคม 2562

ทรูสเลน คว้ารางวัลรสชาติยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดระดับโลก Superior Taste Awards 2019

ทรูสเลน คว้ารางวัลรสชาติยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดระดับโลก Superior Taste Awards 2019 รางวัลที่รับรองรสชาติของผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มจากสมาคมที่มีชื่อเสียงในยุโรป จัดโดยสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ หรือ International Taste & Quality Institute (iTQi)