23 พฤษภาคม 2562

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบัน UKAS ของประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ได้จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบัน UKAS ของประเทศอังกฤษ เพื่อแสดงถึงความตระหนักในการนำการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในระดับสากลมาใช้ในองค์กรและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดสากล” ภายในงานได้รับเกียรติจากทาง คุณสิรินทร์ สินิทธานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน (Certification Manager) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในการมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว โดยมีคุณสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด (Chief Commercial Officer) และ คุณโธมัส ลาฮ็อค ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต (Chief Production Officer) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับมอบ โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ในทุกๆ มิติ