28 มกราคม 2562

มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

“มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน คุณพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ CEO NBD Healthcare ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทร้า เวชสำอางโปรวาเมดและยาสีฟันวิตามินเวลเดนท์ เชิญ นพ. พูลชัย จิตอนันตวิทยา จาก SHE นำนวัตกรรมแห่งชาติ ดัดจัดสรีระ มาคลายความล้า เพิ่มความโล่ง พร้อมเล่าที่มาที่ไป ท้าทายสมองกับ Disruptive Thinking ให้พนักงานในฝ่ายขายและการตลาดกว่า 200 คนเพื่อ Disrupt องค์กรพร้อมรับ Globalization 4.0”