24 พฤษภาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Vistra ร่วมสนับสนุน โครงการ Love Thailand, Protect Your Loved Ones กล่องน้ำใจคนไทย ต้านภัย Covid-19

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ในนามผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิทร้า (Vistra) ได้ร่วมสมทบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vistra Acerola Cherry ที่ให้วิตามิน ซี จากธรรมชาติ จำนวน 1,200 ซอง สนับสนุนโครงการ Love Thailand, Protect Your Loved Ones กล่องน้ำใจคนไทย ต้านภัย Covid-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกล่องพัสดุยังชีพ ส่งไปให้ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ทางโครงการ Love Thailand, Protect Your Loved Ones จะมีการจัดส่งกล่องน้ำใจ จำนวน 300 กล่อง ไปยังทุกกลุ่มประชาชนที่มีความต้องการ ทั้งในกลุ่มเด็กที่มีอายุไม่เกิน 5 ขวบ กลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และกลุ่มบุคคลทั่วไป ภายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้ต่อไป