08 พฤษภาคม 2564

กลุ่มบริษัท NBD ขอสนับสนุน SCG สร้างคุณค่าส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมบริจาคลังกระดาษเพื่อผลิตเตียงสนามกระดาษให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

กลุ่มบริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด โดยบริษัท นูทริน่า อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด (Nutrina Interfoods Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในอีกระยะหนึ่ง ซึ่งการแพร่ระบาดดังกล่าวได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายๆ แห่ง ยังคงมีความต้องการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อยู่เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา Nutrina จึงขอร่วมบริจาคลังกระดาษ จำนวนกว่า 40,000 ลัง เพื่อผลิตเตียงกระดาษสนาม โดยส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ ให้สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก SCG เป็นผู้ผลิตเตียงสนาม โดยผ่านนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะเร่งด่วนเช่นนี้ รวมไปถึง เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด ได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอีกด้วย