06 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุน “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด”

เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุน “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด” ชมรมพิธีกรแห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะ ความสามารถ และศักยภาพด้านการพูดและบุคลิกภาพ ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 300 คน โดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมดในการทำกิจกรรม พร้อมทั้ง มีการแจกสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทดลองใช้อีกด้วย