26 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุนงาน Thammasat Sustainability Festival & Open House 2020

เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางโปรวาเมด (PROVAMED) ได้สนับสนุนงาน Thammasat Sustainability Festival & Open House 2020 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแนะแนวให้กับน้อง ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการวางแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งภายในงานได้นำผลิตภัณฑ์เชสำอาง โปรวาเมด (PROVAMED) แนะนำน้องๆ จากการร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีการแจกสินค้าสำหรับทดลองใช้อีกด้วย