16 กรกฎาคม 2563

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด บุกทำตลาดยาสีฟัน เจาะกลุ่มคนเมือง ผ่านสื่อโฆษณา BTS

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพและเวชสำอางชั้นนำ มีนโยบายในการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อสินค้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้า

โดยล่าสุดทางบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนเมืองเพิ่มขึ้น ด้วยการโฆษณาผ่าน wrap ขบวนรถไฟฟ้า (บีทีเอส) จึงเลือกใช้สื่อดังกล่าว ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ “ยาสีฟันเวลเดนท์ (Veldent)” ยาสีฟันแนวคิดใหม่ของคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะตอกย้ำแบรนด์ดังกล่าวกับกลุ่มลูกค้าคนเมือง และกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก มองว่าตลาดยาสีฟันเป็นตลาดที่ใหญ่และน่าสนใจ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อรถไฟฟ้าในครั้งนี้ จะใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีลม - สุขุมวิท ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2563 - 15 กันยายน 2563