วิสทร้า สปอร์ต

Vistra Sports เป็นแบรนด์พื้นฐานของโภชนาการอาหารสำหรับนักกีฬา Sports Nutrition Fundamental

โดยแนวคิดที่ว่า จะเตรียมโภชนาการอาหาร "อย่างไร" ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เป็นเป้าหมายที่โค้ชและนักกีฬาทั่วโลกต้องการ ร่างกาย แบรนด์ Vistra Sports ได้ประยุกต์วิทยาศาสตร์ด้านอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายเข้าด้วยกันทำให้ร่างกายแข็งแกร่งตอบสนองต่อการสั่งการทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างไม่มีวันหมด สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายที่ต้องการความเป็นสุดยอด หรือต้องการยกระดับของตนเอง จำเป็นต้องได้รับอาหารที่เหนือกว่าคนทั่วไป สูงกว่ามาตราฐานของคนทั่วไป (beyond the basics)

เพื่อให้ระดับของพลังงานเหมาะสมกับความต้องการของนักกีฬาที่เราเรียกว่า

"optimal performance" การจะเข้าถึงระดับนี้ตัวของโค้ชและนักกีฬาจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักพื้นฐานสำคัญของอาหารแต่ละชนิด

product

เยี่ยมชมเว็บไซต์วิสทร้าสปอร์ต

คลิกที่นี่

แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง