วิสทร้า

ศูนย์วิจัยวิสทร้า เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

รวมทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ ที่ได้รวบรวมข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางด้านสุขภาพและความงามไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีแผนกการฝึกอบรมสำหรับทั้งบุคลากรภายในองค์กรและผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย อย่างไรก็ตามปณิธานหลักของการก่อตั้งศูนย์แห่งการศึกษาและวิจัยวิสทร้าแห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะจุดประกายและมอบแรงบัลดาลใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าแหล่งของข้อมูลสุขภาพที่เเป็นเลิศจะสามารถยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ ภายใต้สโลแกนที่ว่า

"ชีวิตดี เริ่มต้นที่สุขภาพ (Better Health, Better Life)"

product

เยี่ยมชมเว็บไซต์วิสทร้า

คลิกที่นี่

แบรนด์ที่เกี่ยวข้อง