30 October 2020

วิสทร้า ร่วมกิจกรรมงาน “Health Day & Hospital Road Show 2020” ณ โรงพยาบาล วิภาวดี วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (NBD Healthcare Co., Ltd.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสทร้า (Vistra) ได้ร่วมกับนิตยสารสุขภาพดี จัดกิจกรรมงาน Health day @hospital Road show 2020 (เฮลท์เดย์@ฮอสพิทอลโรดโชว์ 2020) บริเวณ ชั้น G อาคาร 2 โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต โดยมีหัวข้อในการเสวนา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คือ “โภชนาการดี ชีวีมีสุข” กับ คุณระชาสรรค์ ชี้แจง นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารโรงพยาบาลวิภาวดีฯ และในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หัวข้อในการเสวนา คือ “Dry Eye กับตากุ้งยิง โรคธรรมดาที่ไม่ธรรมดา” กับ แพทย์หญิงรสนันท์ ศิขรินกุล โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง และร่วมซักถามอาการที่เกิดขึ้นจำนวนมาก รวมไปถึงการจัดบูธกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแสดงสินค้าภายใต้แบรนด์ “วิสทร้า (Vistra)” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากเข้ามาซักถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ตรงตามความต้องการในการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคลอีกด้วย