ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลัก คือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และยา

แบรนด์ของเรา


นอกจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทในเครือ อีก 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กาแฟชงดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ VISTRA Drink, TRUSLEN, Nutrina, Festa, BEWEL และ PERLA
บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และยา ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย
บริษัท นูทริน่า อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิต ผลิตภัณฑ์กาแฟชงดื่ม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

บริษัทฯ มุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ภายใต้มาตรฐานสากล

รวมไปถึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค และการบริการที่ดี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดสากล