บริษัทในเครือ

บริษัท ดีเอสซี ซินดิเคท จำกัด

" เรามุ่งมั่นพัฒนา …เพื่อคุณภาพและสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า "

เป็นบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ผลิตในประเทศโดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความงาม,ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์, และผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็ก ทั้งในช่องทาง Modern Trade, Traditional, และ Beauty shop

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำ อาทิผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ และได้ขยายตลาดเกี่ยวกับธุรกิจ OEM เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท นูทริน่า อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

นูทริน่า (Nutrina) แบรนด์สินค้าคุณภาพของคนไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทปรุงสำเร็จชนิด ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเติมสารอาหารต่าง ๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งเรื่องคุณค่าของสารอาหารและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดหลักที่ต้องการให้คนไทยได้ทั้งความอร่อยแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของสารอาหารและรวมถึงการมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกครัวเรือน