Promotion Manager – Consumer Product (ตจว./กทม)

Job Description
* ดูแลบริหารและจัดการทีม Merchandiser/ทีม PC และทีม Event ทั่วประเทศ
* มีความชำนาญในการบริหารเรื่องการขาย /การให้ความรู้ผลิตภัณฑ์/การจัดการรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย
* มีความชำนาญในการบริหารพื้นที่/การจัเรียงสินค้าและจัดทำ Planogram
* มีความรู้ความเข้าใจในตลาด FMCG
* มีความชำนาญในการจัดทำงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่


Job Specification
* เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 45 ปี
* ป.ตรี การตลาด/การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
* มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ในเกณฑ์พอใช้- ดี
* มีบุคลิกภาพดี ,มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
* มีภาวะความเป็นผู้นำ
* มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Ms.Office เป็นอย่างดี
* มีพาหนะเป็นของตัวเองและสามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว