เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Cosmetic)

Job Description
* ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาสูตรปัจจุบันและสูตรใหม่ๆ ทางด้านเครื่องสำอาง
* ติดต่อและประสานงานกับ Marketing และ Supplier ต่างๆ
* ควบคุมการทำ Trial Batch สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทาง Production
* กำหนดสูตร, ขั้นตอนการผลิตและ Specification ของผลิตภัณฑ์ ให้กับฝ่าย Production และ Q.C.
* จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย.


Job Specification
* เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
* วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางด้าน เคมี หรือทางด้านเภสัชศาสตร์
* มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อย่างน้อย 1- 2 ปีขึ้นไป
* บุคลิกดี,มีความละเอียดรอบคอบ
* มีทัศนคติเชิงบวก